Daar moet nog zout bij!


Zo kan Mikke zich lekker bemoeien met de dagelijks gang van zaken. Papa

heeft haar na deze foto verwijderd. Te veel oproer.

Leave a Reply