Theeset.


Grote pret met een theeset. Er wordt gedronken uit het suikerpotje en thee

geschonken uit het melkkannetje. Theepot wekt nog achterdocht. Volgorde komt

nog wel.

Leave a Reply