Zelf noemen ze het nog Mine.

3 Responses to Zelf noemen ze het nog Mine.

  1. Carin says:

    Is dat een Wii?? 😉

  2. Olaf says:

    Was het maar waar.

  3. wiknie says:

    mine, mine, niet zo eigen, is het niet ‘van jullie’ allemaal… ? 😉

Leave a Reply